Odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych mogą zostać wliczone w koszty tylko do końca 2022 roku.

Ograniczenia w zakresie amortyzacji lokali mieszkalnych wprowadził Polskim Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.)

Od 1 stycznia 2022 wykluczył on amortyzację nieruchomości mieszkalnych oraz praw o charakterze mieszkalnym.

Wprowadzono jednak również przepis przejściowy, ma podstawie którego podatnicy mogą do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Na tym jednak koniec.

Takiego wyjaśnienia udzielił Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej na wniosek podatnika – przedsiębiorcy, który posiada trzy mieszania nabyte przed 1 stycznia 2022, amortyzuje je metodą liniową stawką 10% i chciał dokonywać odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowych zasadach aż do pełnego zamortyzowania.

Other news