W piątek, 29-go lipca wchodzi w życie ustawa pozwalająca na zawieszenie do końca przyszłego roku płatności ośmiu rat kapitałowo-odsetkowych hipotek zaciągniętych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W piątek, 29-go lipca wchodzi w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, pozwalająca na zawieszenie do końca przyszłego roku płatności ośmiu rat kapitałowo-odsetkowych hipotek zaciągniętych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Od jutra banki rozpoczną przyjmowanie wniosków. 

Jakie są zasady korzystania z wakacji kredytowych? 

 

Kto nie może skorzystać z możliwości przerwy w spłacie?  Są to np.:  

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania zostaje przedłużony o odpowiedni czas okresu zawieszenia kredytu. 

Cześć klientów zareagowała na podwyżki stóp procentowych chęcią wcześniejszej spłaty kredytu. Zgodnie z danymi BIK, w czerwcu po raz pierwszy częściowe nadpłaty i wcześniejsze spłaty całości kredytów przekroczyły 6 mld zł. To trzy razy więcej niż rok wcześniej. 

Oszczędności wynikające z zawieszenia rat mogą zostać wykorzystane przez część kredytobiorców jako kapitał do nadpłaty kredytu, a tym samym – zmniejszenia późniejszych odsetek. 

Other news