Sprzedajesz nieruchomość i chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, jaką umowę należy zawrzeć z Kupującym? Zapraszamy do krótkiego artykułu, w którym wyjaśniamy, czym są umowy przedwstępna i końcowa sprzedaży nieruchomości oraz czy podpisanie umowy przedwstępnej jest zawsze konieczne.

Sprzedajesz nieruchomość i chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, jaką umowę należy zawrzeć z Kupującym? Zapraszamy do krótkiego artykułu, w którym wyjaśniamy, czym są umowy przedwstępna i końcowa sprzedaży nieruchomości oraz czy podpisanie umowy przedwstępnej jest zawsze konieczne.

Umowa, która ma na celu ustalenie warunków przyszłej transakcji sprzedaży nieruchomości jest zwana umową przedwstępną. Jest ona zawierana pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, zwanymi stronami transakcji. Umowa ta rozpoczyna proces sprzedaży, jest umową przygotowawczą, która umożliwia dokładne ustalenie szczegółów transakcji i zabezpiecza interesy obu stron przed ewentualnymi nieporozumieniami w przyszłości.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest potrzebna, gdy:

· Sprzedający nie ma jeszcze pełnej dokumentacji nieruchomości, a Kupujący chce zabezpieczyć swoje interesy i wyrazić swoje zainteresowanie kupnem;

· strona kupująca chce sfinansować zakup kredytem.

W umowie przedwstępnej określa się m.in.:

• przedmiot sprzedaży (czyli dokładnie jakiej nieruchomości dotyczy umowa),

• cenę sprzedaży oraz sposób jej zapłaty,

• terminy dokonania poszczególnych czynności związanych z transakcją (np. wpłacenie zadatku, podpisanie umowy przyrzeczonej

• ewentualne warunki zawieszające umowę (np. uzyskanie pozwolenia na budowę, wpisu do księgi wieczystej).

 

Umowa przedwstępna nie będzie konieczna w przypadku, gdy strony są gotowe na podpisanie umowy przyrzeczonej, zakup nie będzie finansowany kredytem oraz wszystkie aspekty formalne dotyczące nieruchomości są jasne i zaakceptowane przez stronę kupującą.

Umowa sprzedaży nieruchomości, inaczej umowa przyrzeczona, to ostateczna umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w której dokonuje się formalnej transakcji sprzedaży nieruchomości. Umowa ta powinna być zawarta pisemnie w formie aktu notarialnego, co zapewnia jej ważność i pewność prawna. Umowa ta powinna uwzględniać ustalenia zawarte w umowie przedwstępnej, a także dokładnie określać prawa i obowiązki stron po dokonaniu transakcji.

W umowie przyrzeczonej zazwyczaj określa się m.in.:

• datę przekazania nieruchomości,

• sposób dokonania zapłaty przez kupującego,

• warunki związane z wydaniem nieruchomości (np. stan techniczny, wyposażenie),

• warunki rozwiązania umowy oraz sankcje za jej niewykonanie.

 

Other news