Program MdM (Mieszkanie dla Młodych) umożliwia dofinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zakup mieszkania z budżetu państwa. Skierowany jest do młodych ludzi, marzących o własnym lokum i zaciągających w tym celu kredyt hipoteczny. Na jak dużą pomoc można liczyć i co wnosi nowelizacja ustawy dotycząca MdM?

Jesteś osobą bezdzietną i masz mniej niż 35 lat albo przekroczyłeś tę granicę wiekową, ale wychowujesz trójkę dzieci? Planujesz wzięcie kredytu na zakup nieruchomości?

Ten program jest dla Ciebie! Jeżeli spełniasz powyższe warunki, wystarczy zdecydować się na kredyt w jednym z banków biorących udział w programie MdM i razem z wnioskiem o jego przyznanie złożyć wniosek o dofinansowanie. Należy wspomnieć, że program nadzoruje Bank Gospodarstwa Krajowego, ale umowę kredytu można zawrzeć w dowolnym banku współpracującym z BGK w zakresie programu.

WARTO WIEDZIEĆ Mieszkania lub domu zakupionego z programem MdM nie możesz wynająć, użyczyć ani sprzedać przez okres 5 lat, licząc od dnia jego zakupu.

Lepsze jutro, czyli o nowelizacji ustawy słów kilka…

Wysokość dofinansowania będzie od teraz uzależniona od liczby wychowywanych dzieci. Mnożnik dofinansowania wyniesie 10% wartości odtworzeniowej mieszkania w przypadku bezdzietnych beneficjentów i odpowiednio 15% w przypadku osób wychowujących jedno dziecko, 20% – dwójkę, a 30% – trójkę.
Nie bez znaczenia pozostaje metraż zakupionej nieruchomości – powierzchnia maksymalna dla rodzin z trójką dzieci zwiększa się z 75 m² do 85 m² w przypadku mieszkania i ze 100 m² do 110 m² w przypadku domu (dla pozostałych norma metrażowa jest o 10 m² mniejsza).

Program nadal uwarunkowany jest wymaganiami związanymi z samym kredytem. Oprócz tego, że musi on być wzięty w jednym z banków związanych umową z BGK, musi być też zaciągnięty na minimum 15 lat w polskiej walucie i stanowić co najmniej 50% ceny mieszkania/domu. Pamiętajmy, że jeżeli nie mamy czasu na chodzenie po bankach w celu wybrania najkorzystniejszej opcji kredytu, możemy liczyć na pomoc naszego doradcy kredytowego.
Nowelizacja ustawy dot. programu MdM wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. Podpis Prezydenta Komorowskiego zmienił w tym przypadku bardzo dużo – już wkrótce będzie bowiem można składać wnioski o dofinansowanie zakupu mieszkań i domów z rynku wtórnego, a nie tylko pierwotnego, jak to miało miejsce wcześniej.

Co jeszcze się zmieni?

- Ustawa nabrała bardziej prorodzinnego charakteru. W przypadku rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci zniesiony został wymóg nieposiadania wcześniej mieszkania oraz… limitu wieku! Dla takich rodzin oznacza to możliwość przeprowadzki do większego lokum.
– Ustawa uprościła też zasady nabywania lokali od zadłużonych deweloperów, zrezygnowano w niej bowiem z zapisu traktującego o warunku wypłaty dofinansowania wyłącznie po zawarciu przez nabywcę ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Przepisy, które obowiązywały dotychczas, dawały możliwość uzyskania dofinansowania tylko tym osobom, które kupowały od spółdzielni mieszkaniowych nieruchomości realizowane na zasadach deweloperskich oraz nieruchomości budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona.
– Dużym uproszczeniem jest zmiana dopuszczająca przystąpienie do kredytu wraz z beneficjentem dowolnej, niespokrewnionej z nim osoby. Otwiera to możliwość nabycia mieszkań z dofinansowaniem osobom pozostającym w nieformalnych związkach partnerskich.

Na pytanie: Jakie zmiany płynące z nowelizacji ustawy ucieszą Klientów najbardziej? Jarosław Filar, doradca kredytowy współpracujący z Maxon Nieruchomości, wymienia:
1. Możliwość zakupu lokalu na rynku wtórnym.
2. Możliwość zakupu mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej.
3. Możliwość poręczenia kredytu przez osobę spoza rodziny.
4. Dla rodzin wielodzietnych, wychowujących troje lub więcej dzieci, możliwość zakupienia kolejnego, większego mieszkania.
5. Zwiększenie limitów dopłat: dla rodzin z dwójką dzieci  – do 20%, dla rodzin z trójką dzieci – 30%. W Warszawie dopłata może wynieść nawet 116 792,91zł!

Jeżeli w rodzinie w ciągu 5 lat urodzi się trzecie dziecko, nastąpi wzrost dopłaty o 5%.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek o dofinansowanie do banku, służymy pomocą i fachową poradą doradcy kredytowego współpracującego na co dzień z Maxon Nieruchomości Sp. z o.o.

Jarosław Filar
tel.: 525 230 013
e-mail: jaroslaw.filar@maxon.pl

Other news