Posiadasz nieruchomość i myślisz o jej wynajmie? Skorzystaj z naszego Pakietu dla Wynajmującego i doświadcz spokoju ducha, wiedząc, że Twoje sprawy znajdują się w dobrych rękach.

MAXON Nieruchomości - Twoje bezpieczeństwo to nasz priorytet

Nowość w Maxon Nieruchomości!

 

Już dziś można skorzystać z nowej usługi - Pakietu dla Wynajmującego, w którym znajdziesz:

Dodatkowo, jeśli podpiszesz z nami umowę na wyłączność, zaoferujemy Ci usługę Stabilny Najem. Jej celem jest wsparcie ciągłości najmu Twojej nieruchomości, nawet w przypadku wycofania się pierwszego najemcy.

 

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: (22) 530 60 00

 

Weryfikacja najemcy  

Wynajmując swój dom lub mieszkanie, dokonujesz transakcji o wartości kilku, a czasem nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie, licząc na to, że najemca będzie dokonywał terminowych płatności. Teraz możesz podjąć decyzję o wyborze najemcy nie tylko na podstawie rozmowy i poczucia zaufania, ale również prawdziwych danych finansowych.  

Jak działa weryfikacja najemcy?  
Proces przebiega zdalnie, bez dodatkowych formalności. Wysyłamy potencjalnemu najemcy link, dzięki któremu przechodzi on 3-etapową weryfikację:  

Krok 1: Potwierdzenie tożsamości – sprawdzamy, czy najemca jest tym, za kogo się podaje. 
Krok 2: Weryfikacja zarobków - sprawdzamy, czy najemca spełnia kryterium dochodowe dla wynajmu danej nieruchomości. 
Krok 3: Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej - sprawdzamy, czy w historii płatniczej i kredytowej potencjalnego najemcy nie ma informacji wskazujących na nieterminowość w spłacaniu jego zobowiązań. Analizie zostają poddane bazy danych: Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Długów, Związek Banków Polskich, Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Rejestr dłużników BIG ERIF. 

Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie wydawany jest Certyfikat Najemcy. Na podstawie wyników weryfikacji możesz podjąć decyzje o wynajmie lub poczekać na kolejnego najemcę.

 

Ubezpieczenie dla Właściciela 

Ubezpieczenie obejmuje:  
Płatności za najem. Otrzymaj ochronę czynszu najmu, gdy najemca spóźnia się z płatnością dłużej niż 30 dni. 
Przerwę w najmie. Jeśli lokal zostanie uszkodzony i niezdatny do zamieszkania, możesz liczyć na rekompensatę z tytułu czynszu najmu utraconego w wyniku przerwy w wynajmie. 
Ochronę prawną. Zabezpiecz interesy prawne np. gdy najemca nie płaci lub nie chce się wyprowadzić mimo zakończenia umowy najmu. 
Pomoc w domu. Zyskaj organizację pomocy i pokrycie kosztów np. w razie awarii instalacji hy
draulicznej.
Ruchomości domowe. Z ubezpieczeniem chronisz mienie należące do Ciebie w przypadku
zdarzeń losowych lub kradzieży. 

Maksymalna suma ubezpieczenia płatności czynszu oraz przerwy w najmie jest zależna od wysokości miesięcznego czynszu najmu ubezpieczanej nieruchomości i wedle stanu na dzień 1 listopada 2023r. wynosi do 3-miesięcznego czynszu najmu, nie więcej jednak niż 24 000 złotych. 

 

OC Najemcy Plus 

Mieszkanie sąsiada z dołu zostało zalane przez uszkodzony wężyk w pralce? Dziecko najemcy wybiło szybę piłką w samochodzie na osiedlowym parkingu? A może ktoś włamał się do mieszkania, które najmujesz i ukradł Twój komputer albo klucze do mieszkania przepadły i konieczna jest wymiana zamków w drzwiach? OC Najemcy Plus zadba o pokrycie kosztów.  

OC Najemcy Plus to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy mieszkania, czyli osoby odpowiadającej za stan zamieszkiwanej nieruchomości i ewentualne szkody, jakie mogą się w niej pojawić. To także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, czyli ubezpieczenie na wypadek roszczeń osób trzecich przeciwko ubezpieczonemu, gdy wskutek wykonywania czynności życia prywatnego wyrządził on szkodę, którą jest zobowiązany naprawić. Pakiet obejmuje również ubezpieczenie assistance – pomoc w domu. Ubezpieczenie sfinansuje likwidację szkód powstałych w mieszkaniu lub nawet jego najbliższym otoczeniu, wywołanych działaniem lub zaniechaniem właściwych działań.  

 

Dodatkowo – usługa Stabilny Najem 

Jeśli podpiszesz z nami umowę na wyłączność, dodatkowo zaoferujemy Ci usługę Stabilny Najem. 

Jeżeli najemca skojarzony przez MAXON Nieruchomości rozwiąże umowę najmu z przyczyn niedotyczących wynajmującego, w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy najmu, poszukamy dla Ciebie nowego najemcy w ramach otrzymanego wcześniej wynagrodzenia, bez pobierania dodatkowych opłat.  
Usługa może być wykorzystana jednokrotnie na podstawie jednej umowy pośrednictwa. 

 

Warunki oferty „Pakiet dla Wynajmującego”:    

1. Oferta jest dostępna wyłącznie dla klientów, którzy podpisali umowę pośrednictwa wynajmu z MAXON Nieruchomości z wynagrodzeniem MAXON Nieruchomości z tytułu wykonania usługi pośrednictwa w wysokości 123% brutto (w tym podatek VAT) czynszu najmu. Usługa dotyczy ona wyłącznie transakcji najmu, do której doszło za pośrednictwem MAXON Nieruchomości z kontrahentem wskazanym przez MAXON Nieruchomości.  

2. Usługi w ramach Pakietu dotyczą wyłącznie najmu nieruchomości mieszkalnych osobom fizycznym.  

3. Usługi wchodzące w Pakiet są dostępne w ramach dostępności usług Certyfikat Najemcy, Ubezpieczenie dla Właściciela oraz Ubezpieczenie OC Najemcy, dostarczanych za pośrednictwem Simpl.Rent i PZU S.A. na warunkach rynkowych wedle stanu na dzień 1 listopada 2023r.  

4. Okres na jaki MAXON Nieruchomości wykupuje ubezpieczenia wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

5. Ubezpieczenie dla Właściciela zostanie wykupione po opłaceniu przez Wynajmującego prowizji należnej MAXON Nieruchomości za usługę pośrednictwa na zasadach określonych w umowie pośrednictwa.  

6. W ramach pakietu Klient może uzyskać do 3 Certyfikatów Najemcy dla jednej nieruchomości w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy pośrednictwa.   

7. Warunki usług opisane w tej ulotce są aktualne na dzień 1 listopada 2023 r. Bieżące warunki i wysokość kwot ubezpieczenia dostępne są pod linkami: 

 

8. Powyżej przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego a zaproszenie do zawarcia umowy. Użytemu w tej ulotce słowu „oferta” nadajemy znaczenie potoczne. 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia:  

 

 

Kontakt do MAXON Nieruchomości:

Tel. (22) 530 60 00
E-mail: maxon@maxon.pl
Adres: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

 


Other news