Ustalając cenę nieruchomości, łatwo popełnić błędy, opierając się na niewłaściwych źródłach informacji lub nieprawidłowych przesłankach. Zapraszamy do lektury artykułu, aby dowiedzieć się jak określić wartość nieruchomości.

Istnieje wiele powodów, dla których właściciele nieruchomości mogą zawyżać jej cenę.

Oto kilka z nich:
1. Nadzieja na uzyskanie większego zysku – w przypadku, gdy na rynku nieruchomości panuje duże zapotrzebowanie, a ceny są wysokie.
2. Brak świadomości rynkowej - niektórzy właściciele nieruchomości mogą nie zdawać sobie sprawy z aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i zawyżać cenę 
3. Chęć negocjacji - niektórzy właściciele nieruchomości mogą celowo zawyżać cenę, aby zostawić sobie margines do negocjacji z potencjalnymi kupcami.
4. Długi czas posiadania nieruchomości - właściciele nieruchomości, którzy posiadają ją przez długi czas, mogą zawyżać jej cenę, ponieważ mają do niej sentyment i nie chcą jej sprzedać za zbyt niską cenę.

Najczęściej jednak właściciel opiera się na cenie nieruchomości prezentowanej w internecie, a oferty zamieszczane na portalach to najczęściej ceny ofertowa, które podlegają weryfikacji rynkowej. 

Cena rynkowa nieruchomości to cena, jaką jest skłonny zapłacić nabywca i którą zaakceptuje sprzedający. Pamiętajmy, żeby nie sugerować się wyłącznie opinią sąsiada czy znajomego, a przede wszystkim samodzielnie starannie przygotować się do sprzedaż lub zasięgnąć opinii dobrego agenta nieruchomości. 

MAXON Nieruchomości wspiera właścicieli nieruchomości w ustaleniu odpowiedniej ceny w oparciu o kilka źródeł informacji:
1. Własna baza danych nieruchomości i aktualna baza przeprowadzanych transakcji.
2. Raporty NBP - od kilku lat stale współpracujemy z Narodowym Bankiem Polskim, który opracowuje precyzyjne zestawienia dotyczące rynku nieruchomości. Zawierają one między innymi tak kluczowe dane jak:
- procentowa różnica między ceną wywoławczą a ceną sprzedaży;
- czas życia oferty – okres między wystawieniem nieruchomości na sprzedaż a końcową transakcją sprzedaży.
3. Baza danych transakcyjnych ZBP – mamy dostęp do bazy danych transakcyjnych Związku Banków Polskich, skąd możemy pobierać informacje o dokonanych transakcjach (o cenie, dacie, dokładnym adresie nieruchomości i innych danych związanych z nieruchomością).

Wymienione wyżej źródła informacji pozwalają nam z dużą dokładnością określić cenę, jaką będzie w stanie zaakceptować kupujący.


Other news