Według ratusza, dekomunizacja ulic dotknie około 31.000 mieszkańców Warszawy.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w samej Warszawie zmieniono nazwy około 50 ulic. Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie możemy znaleźć informację: „  Zgodnie z ustawą zmiana nazwy dokonana na jej podstawie, nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.”

A jak to wygląda w praktyce? Czy dekomunizacja ulic ma wpływ na działanie sądów, urzędów i na  życie zwykłych obywateli?

 Według ratusza dekomunizacja ulic dotknie około 31.000 mieszkańców Warszawy w sposób bezpośredni.  Wprawdzie nie ma obowiązku zmiany dokumentów bo obecne mają ważność aż do chwili ich wygaśnięcia, jednak zupełnie inną sprawą jest przestawienie się na nowe nazewnictwo. Ludziom trudno jest zaakceptować tego typu zmiany, a nazwy nowych ulic  wprowadzają lekkie zdezorientowanie.

Zarząd Dróg Miejskich oszacował swoje wydatki związane z dekomunizacją ulic na kwotę około 500.000 złotych ( wymiana tabliczek informacyjnych itp.), a Zarząd Transportu Miejskiego na kwotę około 160.000 złotych. Do tej kwoty należy doliczyć również  koszty wspólnot mieszkaniowych i  spółdzielni, które będą musiały wymienić tabliczki informacyjne zarządzanych przez siebie nieruchomości. Oddzielną grupą są przedsiębiorcy, którzy musza nanieść poprawki w swoich bazach danych, wizytówkach i dokumentach biurowych.  

 Warto wspomnieć że Sąd Ksiąg Wieczystych ma obowiązek zmiany danych dla około 10.000 nieruchomości, co w znacznym stopniu wydłuży czas na wpis do Księgi Wieczystej. Jeszcze w roku 2016 średni czas wpisu do księgi Wieczystej wynosił 12 dni, dziś jest to około 50 dni w zależności od wydziału. Szacuje się, że aby przywrócić sprawne działanie sądów referendarze musieliby pracować również w weekendy. Pocieszające jest fakt, że poprzednia nazwa ulicy w Księdze Wieczystej nie powinna blokować obrotu nieruchomościami, aczkolwiek dłuższe oczekiwanie na wpisy w hipotece to zwiększone koszty dla kredytobiorców, którzy do czasu rozpatrzenia wniosku wieczysto-księgowego przez Sąd muszą płacić dodatkowe ubezpieczenie kredytu.

 

Other news