Cena ofertowa i cena transakcyjna to dwa różne pojęcia związane z procesem sprzedaży nieruchomości. Różnica między nimi dotyczy procesu negocjacji i finalizacji transakcji.

Cena ofertowa to cena, którą sprzedający proponuje za swoją nieruchomość na rynku. To kwota, która jest widoczna w ogłoszeniach sprzedaży, reklamach i na stronach internetowych poświęconych nieruchomościom. Cena ofertowa jest często negocjowalna i może ulec zmianie w trakcie procesu sprzedaży, w zależności od sytuacji rynkowej oraz negocjacji między sprzedającym a kupującym.

Cena transakcyjna to natomiast ostateczna cena, którą sprzedający i kupujący uzgodnili w umowie sprzedaży nieruchomości. To kwota, która zostaje wpisana w akt notarialny, a następnie przekazywana do księgi wieczystej. Cena transakcyjna jest ustalana na podstawie negocjacji między sprzedającym a kupującym oraz na podstawie rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości. Ostateczna cena transakcyjna może być wyższa lub niższa od ceny ofertowej.

Warto zauważyć, że cena ofertowa i cena transakcyjna mogą się znacznie różnić w przypadku, gdy sprzedający początkowo zawyżają cenę ofertową, a następnie, w wyniku negocjacji, uzgadniają niższą cenę transakcyjną. 

Other news