Poniżej prezentujemy Państwu swoiste ABC zakupu nieruchomości wraz z Maxon Nieruchomości Sp. z o.o. Droga ta może się wydawać Państwu długa, ale zapewniamy, że wszystkie podejmowane przez nas kroki mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa transakcji, w której nasz Klient uczestniczy.

Określenie potrzeb Klienta

Na spotkaniu z naszym pracownikiem określą Państwo swój cel i przedstawią potrzeby związane z poszukiwaną nieruchomością. Spotkanie to pozwoli nam na podjęcie najlepszego sposobu działania oraz na szybką konfrontację Państwa oczekiwań z tym,
co oferuje obecnie rynek.

Określenie możliwości

Niemal wszystkie nieruchomości nabywane są przy wsparciu kredytowym. Już na samym starcie poszukiwań określonej nieruchomości należy ustalić, jaką kwotę mogą Państwo przeznaczyć na zakup z puli własnych środków, a także w jakiej wysokości bank będzie skłonny udzielić Państwu kredytu. Na tym etapie warto zwrócić się do swojego banku lub do niezależnych doradców kredytowych, aby oszacowali Państwa zdolność kredytową. Należy pamiętać, że banki stosują różne schematy w celu określenia wspomnianej zdolności, dlatego dobrze jest zapoznać się z ofertami wielu banków. Aby ułatwić Państwu ten etap, nasi pracownicy mogą skontaktować się za Państwa zgodą z wybranymi bankami lub doradcami kredytowymi. Więcej na ten temat w części KREDYT.

Zawarcie umowy pośrednictwa

Zgodnie z przepisami prawa nasze usługi możemy świadczyć wyłącznie na podstawie umowy pośrednictwa zawartej w formie pisemnej. Umowa ta określa zakres podejmowanych przez naszą firmę działań.

Poszukiwanie nieruchomości

Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby znaleźć nieruchomość spełniającą wszystkie Państwa wymagania sprecyzowane na pierwszym spotkaniu i będą niezwłocznie przekazywać Państwu informacje o wybranych nieruchomościach.

Wizytowanie nieruchomości

Wszystkie nieruchomości, które uznają Państwo za interesujące i odpowiadające Państwa potrzebom, będą prezentowane osobiście przez naszych pracowników. Pokazanie nieruchomości wymaga zazwyczaj wcześniejszego ustalenia terminu
z właścicielem.

Negocjacje warunków transakcji

Wieloletnie doświadczenie pozwala naszym pośrednikom na sprawne przeprowadzenie negocjacji cenowych i pochwalenie się rewelacyjną znajomością rynku. Na tym etapie ważne będą bowiem informacje o cenach analogicznych nieruchomości w zbliżonej lokalizacji. Pod uwagę brane są m.in. następujące czynniki: jak wiele podobnych nieruchomości jest na rynku, jaki jest średni wskaźnik ceny wywoławczej do ceny sprzedaży, jakie są trendy na rynku. Służymy takimi danymi. Warto również wiedzieć „coś więcej” o motywacjach sprzedającego daną nieruchomość, a także znać takie szczegóły, jak czas, przez który nieruchomość wystawiona była na sprzedaż. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, czy właściciel prowadził lub prowadzi równolegle negocjacje z innymi potencjalnymi nabywcami nieruchomości. Podstawowe detale, jakie należy ustalić oprócz ceny, to terminy umowy przedwstępnej i umowy przenoszącej własność, sposób oraz czas płatności, termin wydania nieruchomości, a także dookreślenie pozostającego w nieruchomości wyposażenia.

Protokół wyposażenia

Klient powinien mieć świadomość, że wyposażenie nieruchomości bardzo często różni się na etapie wizytowania nieruchomości i w momencie jej wydania. Nasi pracownicy przygotują wspólnie z Państwem stosowny protokół, w którym strony transakcji dokładnie określą, jakie wyposażenie Klient zastanie w dniu wydania mu nieruchomości.

Weryfikacja dokumentów

Przed zawarciem przez Państwa jakiejkolwiek umowy ze sprzedającym nasi pracownicy zgromadzą dokumenty związane z nieruchomością i dokonają ich starannej weryfikacji. Szczególną wagę przyłożą do zagadnienia prawa własności oraz ewentualnych obciążeń nieruchomości.

Przygotowanie transakcji

Zdejmiemy z Państwa ciężar ustalania terminów oraz miejsc zawarcia umów, a także zajmiemy się dostarczeniem wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia transakcji dokumentów. Ponieważ to Państwo (jako kupujący) ponoszą koszty taksy notarialnej, po Państwa stronie leży prawo wyboru kancelarii notarialnej. Służymy wsparciem i pomocą również w tej sprawie, starając się wskazać kancelarie, które sprawnie i najkorzystniej dla Państwa przeprowadzą tę transakcję.

Umowa przedwstępna

Umowa sprzedaży jest zazwyczaj poprzedzona umową przedwstępną. To w niej strony określają warunki, na jakich zostanie zawarta umowa sprzedaży. Dbając o Państwa bezpieczeństwo, sugerujemy zawieranie tej umowy w formie aktu notarialnego, mimo że może mieć ona również charakter cywilno-prawny (zachęcamy do zapoznania się z różnicach między tymi dwiema formami w rozdziale PODSTAWOWE POJĘCIA). Dwuetapowość (umowa przedwstępna, umowa sprzedaży) powodowana jest wieloma czynnikami, ale najważniejszy z nich to czas potrzebny na uzyskanie przez Państwa kredytu, zgromadzenie gotówki czy też w niektórych przypadkach czas dla podmiotu, któremu może przysługiwać prawo pierwokupu, np. Agencji Nieruchomości Rolnych w przypadku zakupu domów lub działek.

Zadatek

Zawierając umowę przedwstępną, kupujący wpłaca sprzedającemu ZADATEK, który zwyczajowo wynosi 10% wartości nieruchomości. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki poświęconej temu zagadnieniu.

Opłaty

Wraz z umową przedwstępną poniosą Państwo część opłat związanych z transakcją – zapraszamy do części OPŁATY I PODATKI.

Zawarcie umowy kredytu

Przed podpisaniem umowy przeniesienia własności zawrą Państwo umowę kredytu z wybranym bankiem. Umowa ta określać będzie oprócz warunków, na których udzielany jest Państwu kredyt, również warunki. jakie będą musiały być spełnione, aby środki z kredytu zostały wypłacone (np. ubezpieczenie nieruchomości z cesją polisy na rzecz banku kredytującego). Po dopełnieniu wszystkich formalności środki z kredytu wypłacone zostaną bezpośrednio na konto sprzedającego.

Powtórna weryfikacja dokumentów

Przed zawarciem umowy przeniesienia własności powtórnie zweryfikujemy dokumenty związane z nieruchomością razem z notariuszem.

Umowa sprzedaży

Umowa ta może być zawarta tylko w formie aktu notarialnego. Oprócz ceny nieruchomości określa również szczegółowo termin zapłaty, a w przypadku kredytowania zawiera informacje o zapisach umowy kredytu dotyczących warunków i terminów uruchomienia wypłaty z kredytu. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży staniecie się Państwo bezwarunkowo nowymi właścicielami nieruchomości.

Zapłata

Zapłata ze środków własnych musi zazwyczaj nastąpić w dniu podpisania umowy lub dzień później. Umowa sprzedaży określi dokładnie również, w jakim terminie bank prześle środki sprzedającemu, ale to Państwo bierzecie odpowiedzialność za spełnienie warunków określonych w umowie kredytu. Niedotrzymanie terminów płatności może rodzić bardzo poważne konsekwencje.

Wydanie nieruchomości

Ta czynność ma już charakter symboliczny, ponieważ prawnymi właścicielami nieruchomości będziecie Państwo już wcześniej. Wydanie nieruchomości polega na przekazaniu kluczy, stwierdzeniu, czy pozostające na stanie wyposażenie jest zgodne z warunkami przygotowanego wcześniej protokołu wyposażenia oraz na spisaniu stanu liczników, co będzie przydatne przy rozliczeniach z dostawcami mediów. Nasi pracownicy pomogą Państwu w przygotowaniu protokołów ze stanu liczników.

Other news