30.03.2016 r.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które obciąża nas na co najmniej kilka lub kilkanaście lat. Dokonując wyboru oferty, warto zwrócić uwagę na wiele czynników, które wpływają na nasz kredyt.

Zanim podejmiesz decyzję, pamiętaj, by przeanalizować następujące kwestie:

Oprocentowanie kredytu

To jeden z najistotniejszych parametrów kredytu. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się marża banku oraz stopa referencyjna uzależniona od waluty. Porównując oferty, warto zwrócić uwagę nie tylko na łączne oprocentowanie w dniu przedstawiania oferty, ale też uzyskać dokładne informacje ze szczególnym uwzględnieniem wysokości marży, gdyż to ona de facto różnicuje oferty.

Wkład własny

Aby uzyskać kredyt, niezbędne jest wniesienie wkładu własnego. Zgodnie z zapisami Rekomendacji S każdy kredyt udzielony w 2015 roku nie mógł być wyższy niż 90 procent wartości nieruchomości, co w praktyce oznaczało konieczność pozyskania minimum 10 procent wkładu własnego. W kolejnych latach limity te będą zaostrzane, dlatego jeśli zaciągnięcie kredytu planujemy na późniejszy okres, to już dzisiaj musimy koniecznie zadbać o zgromadzenie wymaganych środków własnych.

Dodatkowe produkty

Banki często wymagają skorzystania z innych produktów bankowych lub ubezpieczeniowych. W zamian za założenie konta, wpływ wynagrodzenia czy kartę kredytową bank jest w stanie zaoferować nam korzystniejszy kredyt. Również ubezpieczenia czy produkty inwestycyjne mogą wpłynąć na możliwość uzyskania tańszego kredytu. Przeanalizujmy jednak, jakie są koszty dodatkowych produktów i czy rzeczywiście taka oferta będzie dla nas najkorzystniejsza.

Opłata za wcześniejszą spłatę

Jeśli planujemy wcześniej spłacić kredyt lub chcemy dokonywać częściowych nadpłat, istotnym parametrem będzie jak najniższa opłata za te czynności. Sprawdźmy też, czy
po dokonaniu nadpłaty bank będzie wymagał aneksu do umowy kredytowej, a jeżeli tak, to ile on kosztuje. Może zdarzyć się bowiem sytuacja, że bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę lub jest ona symboliczna, ale za to pobiera wysokie opłaty za sporządzenie aneksu.

Prowizja za udzielony kredyt

W wielu bankach opłatą ponoszoną przed uruchomieniem kredytu jest jednorazowa prowizja, często zamieniana na ubezpieczenia. Uważajmy na oferty typu „0% prowizji”, ponieważ zdarza się, że bank, który jej nie pobiera, narzuca obowiązek przystąpienia do ubezpieczenia (np. na życie czy od bezrobocia) i zapłacenia z góry składki za kilkanaście miesięcy. Koszt takiego ubezpieczenia może być wyższy niż prowizja, którą pobiera inny bank.

Raty równe czy malejące?

W przypadku rat równych co miesiąc płacimy tyle samo, a różnice w ratach mogą wynikać tylko ze zmieniającego się oprocentowania. Decydując się natomiast na raty malejące, każdego kolejnego miesiąca będziemy spłacali mniejsze kwoty. Przy kredycie w systemie rat malejących w całym okresie kredytowania zapłacimy co prawda mniej odsetek, niż gdybyśmy spłacali kredyt w ratach równych, jednak po­czątkowe obciążenia będą o około 20-25 procent wyższe niż przy ratach równych.

Rozpatrzenie wniosku

Jako element oferty możemy potraktować również czas oczekiwania na decyzję. Cóż nam przyjdzie po fantastycznej ofercie, jeśli rozpatrywanie wniosku będzie trwało dwa miesiące? Możemy nie zdążyć z uzyskaniem kredytu w określonym terminie i w konsekwencji utracić wpłacony zadatek. Czasami lepiej skorzystać z odrobinę droższego kredytu, mając jednak gwarancję, że zdążymy dopełnić wszelkich formalności i sfinalizować transakcję.


Wybór najlepszego kredytu nie jest prostym zadaniem. Oczywiście można samodzielnie zbierać informacje na temat ofert i we własnym zakresie je porównywać. Jednak korzystną alternatywą może być bezpłatne spotkanie z doradcą finansowym, który przedstawi propozycje kilkunastu instytucji i wskaże optymalne rozwiązanie uwzględniające indywidualne potrzeby Klienta.

Michał Krajkowski
Główny Analityk
NOTUS Doradcy Finansowi