30.05.2014 r.

Zwyczajowo kaucja jest równowartością jednego czynszu, ale wynajmujący może zażyczyć sobie innej kwoty.

Kaucja jest płacona w momencie podpisania umowy najmu i musi spełniać rolę gwarancyjną.
Powinna pozostawać w stanie nienaruszonym przez cały okres trwania umowy, a po jej zakończeniu powinna być zwrócona. Zabezpiecza ona wynajmującego przed ewentualnymi zniszczeniami ponad normatywne zużycie, jak również niedopłatami związanymi z użytkowaniem lokalu (woda, energia, ogrzewanie, itp.) bądź płatnością samego czynszu.